Vi erbjuder tjänster som:

Byggherreombud / Projektkoordination där målet ofta är att inom ramen för ett investeringsbeslut leverera en helhetslösning med rätt avkastning. Uppdragen kan innefatta genomförande av byggprojekt, hyresförhandlingar, uthyrning och anpassningar. Vi arbetar i alla typer av fastighetsprojekt.

Projekt- projektering- och byggledning  i nära samarbete med våra kunder.

Förvaltningsuppdrag där vi kan utgöra ett stöd inom förvaltning och teknisk förvaltning under längre eller kortare perioder.

Verksamhetsutveckling av t ex en projektutvecklingsavdelning eller byggavdelning. Strategi- och organisationsuppbyggnad, exempelvis i stora projekt.

Interimsuppdrag vid t ex tillfälliga vakanser och då även i ledande befattningar.

Nätverk vi har ett brett nätverk av samarbetspartners som gör oss flexibla så att vi kan åta oss olika uppdrag i olika storlek och omfattning.