Välkommen till DCM AB!

DCM,  Development, Construction, Management.

DCM AB är ett konsultföretag inom fastighets- och samhällsbyggnadsbranschen som genomför alla typer av projekt från idé till färdigt genomförande. Vår kompetens är bred och vår erfarenhet lång. Vi åtar oss konsultuppdrag som byggherreombud, projektledare, projekteringsledare och byggledare för industri, kontor, bostäder, mark och anläggningsprojekt. Med erfarenhet från förvaltning arbetar vi nära och förtroendeskapande med våra kunders förvaltning. Vi är lyhörda och arbetar förtroendefullt med respekt för kundens önskemål och krav.
Från vänster: Andreas Dahlgren, Göran Almin, Helena Blix Dahlgren, Oscar Cederfeldt, Maria Hallmans och Stefan Dahlgren.