Referensprojekt


2018-06-21

DCM hade i uppdrag att projektleda upphandling TE och start genomförande av 297 studentlägenheter på Lappkärrsberget (2018-03 t.o.m. 2018-10). Beställare Stiftelsen Stockholms Studentbostäder.