Medarbetare /Kontakt 

Maria Hallmans

Civilingenjör VoV, partner.

Marias erfarenhet är bred efter 30 år inom samhällsbyggnadsbranschen där hon främst arbetat med husbyggnad och bostadsutveckling i roller som projektledare, ombud, chef och styrelseledamot.

                                                                        

Mail: maria.hallmans@dcmab.se      

Tfn: 070-54 58 123                                     

                          

Göran Almin

Civilingenjör VoV, partner.

Göran har lång och bred erfarenhet från ledande befattningar i bygg-och fastighetsbolag. Exempel på uppdrag: strategi-och organisationsfrågor, styrelseuppdrag, affärsutveckling, byggherreombud, managementuppdrag och fastighetsutveckling.


Mail: goran.almin@dcmab.se      

 Tfn: 070-575 27 90                                   

 

 Oscar Cederfeldt

Anläggningsingenjör, partner.

Oscar har erfarenhet från anläggningsprojekt, mängdning och utsättning, större ROT projekt och lokalanpassningar som bygg och projektledare.


Mail: oscar.cederfeldt@dcmab.se        

Tfn: 073-302 22 22 

 

 Stefan Dahlgren

Civilingenjör VoV, partner.

Stefan har mer än 30 års erfarenhet av fastighetsbranschen i olika roller, t ex byggherreombud, managementuppdrag, fastighetsutveckling, styrelseuppdrag, förvaltning och fastighetsdrift samt projektledning.    


Mail: stefan.dahlgren@dcmab.se     

 Tfn: 070-482 48 78


Andreas Dahlgren

Fastighetsingenjör, partner.   

Andreas har erfarenhet från anläggningsprojekt, marksanering, lokalanpassningar och som bygg och projektledare.


 Mail: andreas.dahlgren@dcmab.se      

 Tfn: 072-309 02 58     


Helena Blix Dahlgren

Administration, 

kommunikation, partnerMail: helena.blixdahlgren@dcmab.se      

Tfn: 070-47 112 47